Nuwe Verbond Genade

Genade vir die Nasies!!!

Die Doel Van Die Nuwe Verbond

DIE DOEL VAN DIE NUWE VERBOND

Die hoofdoel van die Nuwe Verbond was nie vir God om die mensdom se eksterne optrede te kom verander nie; die primêre doel was  dat God die manier kom verander het hoe Hy teenoor die mensdom identifiseer, wat sou lei tot ‘n spontane verandering in mense se optrede deurdat hulle openbaring ontvang van God se groot en oneindigende liefde vir hulle.

Onder die Ou Verbond het God mense aangespreek op grond van hulle optrede, naamlik hulle vlak van gehoorsaamheid aan die wet. Onder hierdie sisteem het God mense  geoordeel op die basis van hulle werke. Mense is gestraf en vervloek wanneer hulle die wet gebreek het.
Maar toe kom die Nuwe Verbond en God het met die interne probleem afgereken, naamlik die mensdom se gevalle, sondige natuur. Dié wat hulle geloof in Christus geplaas het, is van die binnekant af verander: God het aan hulle die einste natuur van Sy Seun, Jesus Christus, gegee. Hy het ook die perfekte gehoorsaamheid van Christus aan hulle toegeëien.

Die gelowige se ou, sondige natuur is saam met Christus gekruisig [Rom 6:6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie] en hulle gees is 100% geregtig gemaak: [2 Kor 5:21 Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.].

Dít is nou die manier hoe God gelowiges sien: sonder blaam en volkome heilig in Sy aangesig: [Kol 1:21 Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen 22  in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel].

Voordat ons wedergebore is, was ons vyande van God en ons was verwyder van Hom op twee maniere:

1)       Ons het ‘n sondige natuur binne-in ons gehad waarvan ons slawe was. Ons het agter elke slegte ding aangehardloop om hierdie sondige natuur se behoeftes te bevredig: [Ef 2:3 onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander]. Ons was ook lewend vir sonde (a.g.v. ons sondige natuur) en dood teenoor God.

2)       Ons was onderworpe aan die wet, wat ons uit en uit veroordeel het en ons gewys het net hoé sondig ons is: [Rom 3:19 Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees; 20 aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde].

Maar Rom 6:6-7 (bo) sê dat ons nou dood geword het vir sonde. Ons het vriende van God geword en ons is ook verenig met Hom in twee maniere:

1)       Ons sondige natuur is gekruisig saam met Christus en ons gees lewend gemaak teenoor God; met ander woorde: ons is wedergebore. Die perfekte geregtigheid van Jesus Christus is aan ons toegeëien en al die voordele en seëninge van Sy gehoorsaamheid is aan ons toegewys as gevolg van ons geloof in Hom: [Rom 5:18 Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe].

2)       Die wet is gekanselleer en vasgenael aan die kruis saam met Jesus [Kol 2:14 en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael] en God identifiseer nou teenoor gelowiges op grond van die gehoorsaamheid van Christus. God tel nie hulle sondes teen hulle nie, maar verheug Homself instede oor hulle met die liefde en passie van ‘n trotse Vader. Nou sien God ons nie net asof ons nog nooit gesondig het nie – Hy sien ons asof ons al die wette ons hele lewe lank perfek gehoorsaam het!

Maar hoe kan al hierdie dinge waar wees as geen van ons dit ooit kon verdien om ‘n geskenk soos hierdie gegee te word nie? Dit presies dit: Niemand verdien genade nie. Dit is ‘n gratis geskenk van God wat gegee word aan dié wat in Hom glo. As ons ooit instaat was om dit te verdien, sou dit mos nie meer ‘n “geskenk” genoem word nie?

[Ef 2:8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God].

In Genade
Andre van der Merwe